No Schedule to display at the moment

DOD O HYD I NI

Gallwch ymweld â Banc Bwyd Y Gadeirlan yn Ty Deiniol  (Canolfan yr Esgobaeth) gerllaw’r Gadeirlan ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener rhwng 2 a 3 yp.

FIND US

The Cathedral Foodbank is running from Ty Deiniol (the Diocesan Centre) next to Bangor Cathedral, open Monday, Wednesday and Friday from 2-3pm.

Map_edited.jpg

© Bangor Cathedral Foodbank 2021