Bangor Cathedral

Foodbank

Misty Slopes

Cliciwch ar y saeth isod i ddarganfod sut i gael bwyd.

Mountain Fog

Cliciwch ar y saeth isod i ddarganfod sut i gyfrannu bwyd neu roi cyfraniad ariannol.

Click on the arrow to find out how to get food.

Click on the arrow to find out how to give money or food.

DOD O HYD I NI

Gallwch ymweld â Banc Bwyd Y Gadeirlan yn Ty Deiniol  (Canolfan yr Esgobaeth) gerllaw’r Gadeirlan ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener rhwng 2 a 3 yp.

FIND US

The Cathedral Foodbank is running from Ty Deiniol (the Diocesan Centre) next to Bangor Cathedral, open Monday, Wednesday and Friday from 2-3pm.

Map_edited.jpg

© Bangor Cathedral Foodbank 2021