SUT MAE GWNEUD CYFRANIAD ARIANNOL?

ukflag.png

Cefnogir Banc Bwyd y Gadeirlan trwy gyfraniadau hael unigolion, ysgolion, busnesau, eglwysi, ac elusennau eraill. 

​Dan yr amgylchiadau presennol, petaech eisiau gwneud cyfraniad ariannol, rydym yn eich annog i drosglwyddo arian o’ch cyfrif banc chi i gyfrif y Banc Bwyd yn hytrach na rhoi arian parod neu siec i ni:

Enw: BDBF - The Cathedral Food Bank
Rhif Didoli: 30 90 43
Rhif Cyfrif: 52596668

Rydym yn hynod ddiolchgar am gyfraniadau cyson trwy Archeb Banc. I lawrlwytho’r ffurflen, cliciwch yr eicon ar y dde os gwelwch yn dda:

Ffurflen Archeb Banc cyfrannu at y Banc Bwyd

SUT MAE CYFRANNU BWYD?

Mae’r Banc Bwyd yn dibynnu’n llwyr ar gyfryniadau ac rydym wastad yn hynod ddiolchgar am unrhyw gyfraniadau o fwyd. Dewch a chyfraniadau i Ty Deiniol (Canolfan yr Esgobaeth) gerllaw’r Gadeirlan ar ddyddiau Llun, Mercher neu Gwener rhwng 1 a 3 yp. 

Mae gennym ddigonedd o duniau cawl, pasta sych a thê ar hyn o bryd. Gweler isod y mathau o fwydydd fyddai’n ddefnyddiol i chi eu cyfrannu.

Prydau cig mewn tun

Ffrwyth mewn tun (yn enwedig eirin gwlanog)

Llefrith UHT sydd yn para.

Prydau cyw iâr mewn tun

Cig fel ham neu corn beef mewn tun

Sudd oren mewn pacedi bach o dri.

Tatws mewn tun

Hylif sebon i’r gawod

Coffi cyflym (dim coffi heb gaffîn) 

Rydym hefyd yn gwerthfawrogi cyfraniadau o ffâ pob, reis, pasta tun, saws pasta, tomatos tun, pys tun, moron tun, corn melys tun, cwstard tun, cwstard powdr, pwdin reis tun, jam, siampw, cewynnau, rholiau toiled a llefrith powdr.

Cliciwch yma i lawrlwytho rhestr siopa.

GWIRIWCH OS GWELWCH YN DDA NAD YDYCH YN CYFRANNU BWYDYDD SYDD Â’R DYDDIAD WEDI MYND HEIBIO ARNYNT!

DOD O HYD I NI

Gallwch ymweld â Banc Bwyd Y Gadeirlan yn Ty Deiniol  (Canolfan yr Esgobaeth) gerllaw’r Gadeirlan ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener rhwng 2 a 3 yp.

FIND US

The Cathedral Foodbank is running from Ty Deiniol (the Diocesan Centre) next to Bangor Cathedral, open Monday, Wednesday and Friday from 2-3pm.

Map_edited.jpg

© Bangor Cathedral Foodbank 2021