SUT MAE GWNEUD CYFRANIAD ARIANNOL?

ukflag.png

Cefnogir Banc Bwyd y Gadeirlan trwy gyfraniadau hael unigolion, ysgolion, busnesau, eglwysi, ac elusennau eraill. 

​Dan yr amgylchiadau presennol, petaech eisiau gwneud cyfraniad ariannol, rydym yn eich annog i drosglwyddo arian o’ch cyfrif banc chi i gyfrif y Banc Bwyd yn hytrach na rhoi arian parod neu siec i ni:

Enw: BDBF - The Cathedral Food Bank
Rhif Didoli: 30 90 43
Rhif Cyfrif: 52596668

Rydym yn hynod ddiolchgar am gyfraniadau cyson trwy Archeb Banc. I lawrlwytho’r ffurflen, cliciwch yr eicon ar y dde os gwelwch yn dda:

money donation.jpeg

Ffurflen Archeb Banc cyfrannu at y Banc Bwyd

SUT MAE CYFRANNU BWYD?

Mae’r Banc Bwyd yn dibynnu’n llwyr ar gyfryniadau ac rydym wastad yn hynod ddiolchgar am unrhyw gyfraniadau o fwyd. Dewch a chyfraniadau i Ty Deiniol (Canolfan yr Esgobaeth) gerllaw’r Gadeirlan ar ddyddiau Llun, Mercher neu Gwener rhwng 1 a 3 yp. 

Mae gennym ddigonedd o duniau cawl, pasta sych a thê ar hyn o bryd. Gweler isod y mathau o fwydydd fyddai’n ddefnyddiol i chi eu cyfrannu.

IMG_4268.JPG

Prydau cig mewn tun

IMG_4275.JPG

Ffrwyth mewn tun (yn enwedig eirin gwlanog)

IMG_4276.JPG

Llefrith UHT sydd yn para.

IMG_4269.JPG

Prydau cyw iâr mewn tun

IMG_4272.JPG

Cig fel ham neu corn beef mewn tun

IMG_4271.JPG

Sudd oren mewn pacedi bach o dri.

IMG_4277.JPG

Tatws mewn tun

IMG_4274.JPG

Hylif sebon i’r gawod

IMG_4273.JPG

Coffi cyflym (dim coffi heb gaffîn) 

Rydym hefyd yn gwerthfawrogi cyfraniadau o ffâ pob, reis, pasta tun, saws pasta, tomatos tun, pys tun, moron tun, corn melys tun, cwstard tun, cwstard powdr, pwdin reis tun, jam, siampw, cewynnau, rholiau toiled a llefrith powdr.

Cliciwch yma i lawrlwytho rhestr siopa.

GWIRIWCH OS GWELWCH YN DDA NAD YDYCH YN CYFRANNU BWYDYDD SYDD Â’R DYDDIAD WEDI MYND HEIBIO ARNYNT!