SUT I GAEL PECYN BWYD

ukflag.png
Phone.png
Email.png
Food parcel.jpg

Cysylltwch â’ch gweithiwr cefnogol, os oes gennych un, (trwy alwad ffôn, neges destun neu ebost) a gofynnwch iddynt i’ch cyfeirio atom.

Bydd y gweithiwr cefnogol wedyn yn eich cyfeirio trwy ddanfon ebost atom: 

lesley.beckton@yahoo.co.uk

Cewch ddod i gasglu eich bwyd o Ty Deiniol neu gall eich gweithiwr cefnogol wneud hynny trosoch.

Phone.png

Os nad oes gennych weithiwr cefnogol, cysylltwch ag unrhyw un o’r asiantaethau isod (trwy alwad ffôn neu ebost) i ofyn iddynt eich cyfeirio atom.

Walking.jpg

Os nad ydych yn medru cysylltu gydag unrhyw un o’r asiantaethau, dewch i’r Banc Bwyd yn ystod ein oriau agor

Email.png

Bydd yr asiantaeth wedyn yn eich cyfeirio trwy ddanfon ebost atom: lesley.beckton@yahoo.co.uk

Food parcel.jpg

Cewch ddod i gasglu eich bwyd o Ty Deiniol neu gall gweithiwr o’r asiantaeth wneud hynny trosoch

Emergency.jpg

Gallwn roi pecyn bychan argyfwng o fwyd i chi (gwerth deuddydd)

Note.jpg

NODWCH OS GWELWCH YN DDA mai dim ond DWYWAITH cewch ofyn am becyn argyfwng: ar ôl hynny rhaid i chi gael eich cyfeirio.

BETH A OLYGIR GAN "GAEL FY NGHYFEIRIO"?

Bydd y ffurflen gyfeirio yn cynnwys eich ENW, CYFEIRIAD, SEFYLLFA DEULUOL a’r RHESWM EICH BOD ANGEN PECYN BWYD.

Byddwch angen ffurflen gyfeirio newydd bob tro byddwch yn dod i’r Banc Bwyd.

question mark.png

O BLE GAF I'R FFURFLEN GYFEIRIO?

jobcentrelogo.png
hafan-cymru-logo-banner.png
LogoGorwel.jpg
adra-logo.png

Gallwch ofyn am ffurflen gyfeirio gan eich MEDDYG TEULU, YMWELYDD IECHYD, NYRS YN Y GYMUNED, GWEITHIWR CYMDEITHASOL, CPN neu GYNGHORYDD LLEOL.

Cliciwch isod am ganllawiau cyfeirio i’w lawrlwytho.