SUT I GAEL PECYN BWYD

ukflag.png

Cysylltwch â’ch gweithiwr cefnogol, os oes gennych un, (trwy alwad ffôn, neges destun neu ebost) a gofynnwch iddynt i’ch cyfeirio atom.

Bydd y gweithiwr cefnogol wedyn yn eich cyfeirio trwy ddanfon ebost atom: 

rheolwr@cathedralfoodbank.org

Cewch ddod i gasglu eich bwyd o Ty Deiniol neu gall eich gweithiwr cefnogol wneud hynny trosoch.

Os nad oes gennych weithiwr cefnogol, cysylltwch ag unrhyw un o’r asiantaethau isod (trwy alwad ffôn neu ebost) i ofyn iddynt eich cyfeirio atom.

Os nad ydych yn medru cysylltu gydag unrhyw un o’r asiantaethau, dewch i’r Banc Bwyd yn ystod ein oriau agor

Bydd yr asiantaeth wedyn yn eich cyfeirio trwy ddanfon ebost atom: rheolwr@cathedralfoodbank.org

Cewch ddod i gasglu eich bwyd o Ty Deiniol neu gall gweithiwr o’r asiantaeth wneud hynny trosoch

Gallwn roi pecyn bychan argyfwng o fwyd i chi (gwerth deuddydd)

NODWCH OS GWELWCH YN DDA mai dim ond DWYWAITH cewch ofyn am becyn argyfwng: ar ôl hynny rhaid i chi gael eich cyfeirio.

BETH A OLYGIR GAN "GAEL FY NGHYFEIRIO"?

Bydd y ffurflen gyfeirio yn cynnwys eich ENW, CYFEIRIAD, SEFYLLFA DEULUOL a’r RHESWM EICH BOD ANGEN PECYN BWYD.

Byddwch angen ffurflen gyfeirio newydd bob tro byddwch yn dod i’r Banc Bwyd.

O BLE GAF I'R FFURFLEN GYFEIRIO?

jobcentrelogo.png
hafan-cymru-logo-banner.png
LogoGorwel.jpg
adra-logo.png

Gallwch ofyn am ffurflen gyfeirio gan eich MEDDYG TEULU, YMWELYDD IECHYD, NYRS YN Y GYMUNED, GWEITHIWR CYMDEITHASOL, CPN neu GYNGHORYDD LLEOL.

Cliciwch isod am ganllawiau cyfeirio i’w lawrlwytho.

DOD O HYD I NI

Gallwch ymweld â Banc Bwyd Y Gadeirlan yn Ty Deiniol  (Canolfan yr Esgobaeth) gerllaw’r Gadeirlan ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener rhwng 2 a 3 yp.

FIND US

The Cathedral Foodbank is running from Ty Deiniol (the Diocesan Centre) next to Bangor Cathedral, open Monday, Wednesday and Friday from 2-3pm.

Map_edited.jpg

© Bangor Cathedral Foodbank 2021